Brandtätning med färdiga brandgenomföringar

Våra svenskspråkiga web-sidor betjänar våra kunder i Sverige och våra svenskspråkiga kunder i Finland.

Sewatek tillverkar sedan 1989 högklassiga brandavskiljande färdig-brandgenomföringar för byggnadsindustrin. I tillägg till vår egen tillverkning säljer vi också genomföringar för skyddsrum och andra brandtätningsprodukter, vilket har gjort oss en mångsidig aktör inom passivt brandskydd.

En industriellt tillverkad brandgenomföring erbjuder en mängd fördelar för alla deltagarna i byggnadsprojektet. Den på förhand tillverkade genomföringen sparar tid, utgifter och möda. Man kan glömma ursparingar både i golv och väggar. Varken brandtätningsspecialist eller gjutning på efterhand behövs.

Alla våra produkter är ETA-bedömda och CE-märkta.

Sewatek-läpiviennit suunnitteluohjelmissa: