Aktuellt

Uppdaterade detaljritningar

Sewatek fick uppdatering för ETA-godkännandet 12/0045 och nu är också alla detaljritningar uppdaterade.

ETA-godkännandet gäller betongkonstruktioner och de största förbättringar är bl.a. möjlighet att genomföra kabelbuntar och rör i rör -buntar och att få lite frihet för läge av rörbärare.

Alla detaljritningar hittar man https://www.sewatek.se/detaljritningar

I Varberg litar man på Sewatek-genomföringar

En av de Sewateks första projekt i Sverige har varit Västra Sörse i Varberg. Varbergs Bostads AB utvecklar staden snabbt.

Den pågående etappen består av 224 hyresrätter ielva nya hus på Västra Sörse.

Plattbärlaget på plats

Tage & Söner AB ansvarar för byggarbete och AssemblinAB för rörarbete.

För värmeledningars stigrör har använts Sewatek H-seriensgenomföring för plattbärlag. I plattbärlag hade man lättbetongreserveringar somvar enkla att borra igenom.

Pågjutning lyckades med en gång. Man slappalltså ursparingar, borrandet genom betong och eftergjutningar.

Montering på gång

Enligt kommentarer från arbetschef och platschef gickallt bra och färdiggenomföringar sparade mycket arbetstid.

Största tidsparningen får man när man monterargenomföringarna före armering.

I den första våningen tog det en stund innan man lärdesig att hur genomföringars läge ska mätas, men snart gick allt problemlöst ochsmidigt.

De genomföringarna för nästa hus har redanbeställts.

Husen väntar på nya nöjda invånare

Snart är de två första byggnader av etappen flyttfärdiga.

Är det här en lösning även för er?

 

Kontakta gärna oss

Sewatek
sewatek@sewatek.se
www.sewatek.se

 

eller vår lokala återförsäljare

EOV Sverige AB
info@eldochvatten.se
www.eldochvatten.se

Ett framgångsrikt brandtest hos RISE i Borås

Sewatek testade en ny produktserie för lättväggar hos RISE i Borås i februari. Test blev bra och alla genomföringar nådde brandklass EI 60.

Vi kommer ännu att testa lite mer och rapportering tar sin tid, men nya ETA-godkända produkter är på kommande ännu under detta år.

Sewatek-genomföringar fick M1-emissionsklassificering

Bygginformationsstiftelsen RTS sr, har godkänt Sewatek S-, H- och D-seriens genomföringar i emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Sewateks ETA-bedömning för massivt trä uppdaterad

Efter nya brandtest har Sewateks ETA-bedömning blivit uppdaterad. De viktigaste förändringar är nya resultat för rör i rör -lösningar och för kabelbuntar.

Vi uppdaterar vår detaljritningar under sommaren.

Sewatek tog del i Nordbygg 2018 -mässan i Stockholm

Sewatek hade första gång en monter på Nordbygg, som är den största byggbranschens yrkesmässa i Norden. 

Mässan samlade ihop ungefär 900 utställare och cirka 50 000 besökare och också på Sewateks monter besökte mycket folk. 

Särskilt den nya genomföringslösningen för plattbärlag väckte stort intresse och även pilotmonteringar är redan på gång i Sverige.