H-serien för mellanbjälklag

Brandgenomföringar av Sewatek H-serien är ofta känd som valvgenomföring. Serien är lämpligast för värmeledningar som går genom golv, eftersom de mesta produkterna i serien innehåller plats för två rör alltså för värmerörpar. Det finns separat produkt för olika typ av bjälklag. Därtill finns det genomföringsmoduler som kan kopplas ihop till serie av många rör och med olika avståndsmöjligheter.

Den viktigaste fördelen är att produkten sparar arbetstid, eftersom diamantborrning, ursparing och eftergjutning inte behövs. Slutresultaten uppfyller alla ljudtekniska krav, är brandtät och uppnår oftast brandklass EI 120 utan särskilt brandtätningsarbete.

H-seriens monteringsstöden för håldäcksbjälklag (HDF), plattbärlag och för platsgjutet bjälklag möjliggör genomföringar för rör med upp till ca. 40 mm yttre diameter, större rör genomförs med modulgenomföring. De först nämda monteringstöd fixerar måttet från mitten till mitten av rör till 70 mm och avståndet från vägglinje till 45 mm. Modulgeomföring har olika alternativ för c/c-mått.

Innan man beställer behövs man information om rördimensioner, bjälklagstyp och tjocklek av golv.

Plattbärlag

H-serien för plattbärlag

Brandgenomföringar till betongbjälklag
Genomföringen av Sewatek H-serien för plattbärlag monteras på plattbärlag innan kompletterande armering och pågjutning. En färdig brandgenomföring är ett säkert och enkelt sätt att ta hand om brandtäthet av värmerörsgenomföringar.
Läs mer

Håldäcksbjälklag

H-serien för HDF-bjälklag

Brandgenomföringar till betongbjälklag
Sewatek H-serien för håldäcksbjälklag är ett enkelt sätt att sköta brandtätning av värmerör. Brandgenomföringen monteras i hålplattornas kantremsa före fogning av plattfältet.
Läs mer

Platsgjutet bjälklag

H-serien för platsgjutet bjälklag

Brandgenomföringar till betongbjälklag
Sewatek H-serien för platsgjutningsvalv monteras på gjutformen. En färdig brandgenomföring är ett säkert och enkelt sätt att ta hand om brandtäthet av värmerörsgenomföringar.
Läs mer

Modulgenomföring för golv

H-seriens valvgenomföringsmodul

Brandgenomföringar till betongbjälklag
En valvgenomföring att användas tex. vid platsgjuten valv. Modulerna kan kopplas ihop för att få olika c/c mått. Modulen möjliggör strömningsrör upptill tom. 90mm storlek.
Läs mer