Sewatek-genomföringsrör

Sewatek-genomföringsrör är en grund för många andra Sewatek-produkter. I tillägg till detta är den också själv en kostnadseffektiv lösning för brandgenomföring speciellt för metall- och alupexrör i schakter. Man kan montera genomföringsröret tillsammans med rör eller som klyvd också efter rörmonteringar. Man kan gjuta omkring genomföringsrör med de mesta gipsmassor och betong (täthet minst 850 kg/m3).

För plaströr och kablar kan man använda Sewatek-genomföringsrör som är utrustade med svällande brandband.

Sewatek-genomföringsrör

Sewatek-genomföringsrör

För stambyte, schakter o.s.v.
En förmånlig brandgenomföring för stambyte, schakter osv.
Läs mer