Godkännanden och uttalanden

Sewatek-genomföringar har testats i​ laboratorium av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och VTT Expert Services Oy över­vakar våra produkters kvalitet. Alla Sewatek-produkter liksom alla andra produkter vi säljer till är ETA-godkända och CE-märkta, fastän det inte är obligatorisk för brandgenomföringar och brandtätningsprodukter.

Ett ETA-godkännande är ändå det enklaste sätt att bevisa produkters giltighet. Kom dock ihåg att kolla den prestanda av produkter, eftersom den varierar t.ex. enligt rör och kablar eller konstruktioner.

Godkännandedokument av Sewatek-genomföringar

Produktserie och konstruktion
ETA-godkännande
Prestandadeklaration
Serien H och S och Sewatek-genomföringsrör monterad i betong, tegel eller lättbetong
Serien D i diamantborrad hål i betong, tegel eller lättbetong
Serien D i massivträkonstruktioner

 CPR-Sertifikat 0809 - CPR - 1149

Eftertätning av Sewatek-genomföringar

För att uppnå luft- och ljudtäthet måste strömningsröret eller kabelns rot samt kabelmellanrummen tätas med kitt (behöver inte vara brandklassificerad). Ladda ner vår kittningsanvisning. När genomföringen kittas omsorgsfullt, nås ett luft- och luftljudstät resultat (se värden i detaljritningar).

Förväntad brukstid

Enligt våra ETA-dokument är den förväntade brukstiden c.a. 25 år, men i fördelaktiga förhållande betydligt längre. Den förväntade brukstiden är ändå inte en garanti.

Roxtec-genomföringar

Zapp-Zimmermann-produkters godkännandedokument

Produkt
ETA
Prestandadeklaration
Säkerhetsdatablad
Brandtätningsmassa (ZZ 333)(svällande)
Brandtätningsskum (ZZ 330) (svällande)
Brandskyddssten (ZZ 230)
Brandskyddsplugg (ZZ 130)
Brandmanschett
PDF logo