Rör- och kabelmarkeringar i ritningar

Planering och åtgång

Vi tillverkar brandgenomföringarna efter hur planeringen av olika rör/kablar är tänkt, vid förverkligande.

När det finns uppgifter om rör- eller kabelgenomföringens behov och storlek är det enkelt från dem att få fram åtgång av olika genomföringar. Desto noggrannare info om strömningsrörets storlek vid tex. värmeledningsstigare, desto bättre för att få fram lämplig genomföringsstorlek och M-mått (cc-mått).

Sewatek-brandgenomföringarnas definiering enligt rör- / kabeltyp

Sewatek -brandgenomföringen består av ett plaströr, inbelagt med cellgummi/brandband samt av olika stöd beroende på produkten. Cellgummit väljs enligt ytterdiameter på strömningsrör eller kabel för att bli så tät som möjligt vid genomföring.

Genomföringarna tillverkas alltid enligt beställning till den längd som konstruktionen kräver och eller kunden önskar.

Rör

För att vi kan säkerställa och tillverka lämplig genomföring för rör är det viktigt med följande info:

  • Ytterdiameter på strömingsrör (t.ex. DN-mått)
  • Materialtyp (t.ex. Cu, Fe…)
  • Tjocklek på konstruktion (S-mått)
  • Avståndet från mitten av ett strömningsrör till mitten av ett annat strömningsrör (M-mått / cc-mått)

Kabel

För att vi kan säkerställa och tillverka lämplig genomföring för kabel är det viktigt med följande info:

  • Kabelmängd, t.ex. 1+6 (matningskabel + 6 andra kablar)
  • Kabeltyp och/eller ytterdiameter
  • Tjocklek på konstruktion (S-mått)

Sewatek genomföringarnas rör- och kabelmärkningar i elementritningar

Exempel på markeringar finns att ladda ner från ”dokument att ladda ner” linken och filen ”Sewatek, markering och dimensioner”. Samt via ProdLib -biblioteket.

Man kan använda förkortiningen SWT istället för Sewatek i ritningar.

Sewatek genomföringarnas rör- och kabelmärkningar i hålbilder

Exempel på markeringar finns att ladda ner från ”dokument att ladda ner” linken och filen ”Sewatek markering och dimensioner”. Samt via ProdLib -biblioteket.

Man kan använda förkortiningen SWT istället för Sewatek i ritningar.

Väggenomföring

Varje rörtyp märkt skilt för sig

Valvgenomföring

CADS

CADS

www.cads.fi/sv

Sewatek-produkterna finns i CADS Electric, CADS Hepac och CADS House -programmet. Sewatek-genomföringarnas uppgifter är uppdaterade och finns från version 17.0.5 framåt.

Du kan behändigt välja en genomföring via ursparningsfunktionen. Rör och kabel uppgifterna kan i den uppdaterade versionen väljas ännu exaktare, med exaktare uppgifter ges även en specifik Sewatek -kod som även loggas till ursparningens IFC-modell.

ProdLib

I biblioteket finns alla Sewatek-produkter, broschyrer samt monteringsanvisningar.

ProdLib-biblioteket för AutoCAD

Tekla

I Tekla Warehouse finns ett installationspaket om Sewatek-komponenterna även i ett mera exaktare Item object -format.

Versionerna som stöds i Tekla Structures är 20.1, 21.0, 21.1, 2016, 2016i, 2017.

Ladda ned Sewatek-komponenternas installationspaket från Tekla Warehouse.

‍Sewatek-verktygsfältet i Tekla

MagiCAD och MagiCloud

Sewatek-produkterna finner du i MagiCAD samt MagiCloud. Du kan tillägga Sewatek-objekt till ritningen via HP&V -tillägget.

Piping component – Other pipe component – tillägg Sewatek produkter med att klikka på musens andra knapp till ditt projekt.

MagiCloud (Sewatek)