Brandmanschett

En produkt för plaströr (t.ex. avloppsrör). Kan monteras även i efterhand. Storlekar Ø32 mm, Ø40 mm, Ø50-110 mm, Ø125-160 mm. I bjälklag räcker det till bara med en manschett.En produkt för plaströr (t.ex. avloppsrör). Kan monteras även i efterhand. Storlekar Ø32 mm, Ø40 mm, Ø50-110 mm, Ø125-160 mm. I bjälklag räcker det till bara med en manschett.

Genomföring för avloppsrör av plast

Sewatek genomföringar i D-serien är i huvudsak färdiga brandgenomföringar för existerande konstruktioner, och därför kallas de ofta renoverings- eller eftermonterade genomföringar. Produkten är lämplig för både betong- och massivträkonstruktion.

För större avloppsrör av plast använder man Sewatek D105- och D140-genomföringar. Oftast monteras genomföringen före installationen av avloppsröret, men kan monteras också vid gjutning, om man har avloppsrör inne i genomföringen. D-seriens avloppsgenomföring lämpar sig för 75 och 110mm Polypropenrör (och också för gjutjärnsrör). Om du har redan avloppsrör på plats, välj istället en brandmanschett. Produkten har testat också för sk. decibel-rör (Uponor Decibel, Geberit Silent Pro, Geberit Silent-dB20, Poloplast Polo-Kal, Wavin SiTech+, Wavin Asto).

Godkännande

Produkten har brandklass i betongkonstruktion EI120,
och i massivträkonstruktion EI60. Mer detaljerad information om brandklasserna hittar man från våra detaljritningar.
Med produkten fås även en bra ljud- och lufttäthet.

Efterjobb

Efter montering räcker kittning av avloppsrörs rot med akrylmassa, och därför
kan till exempel en VVSE-installatör ta hand om hela genomföringsmonteringen
från början till slut.

Brandmanchett eller "brandstrypare" är en produkt som kan monteras även i efterhand omkring rör. Sewatek har manschetter från olika leverantörer och man kan hitta en lösning för rördimensioner mellan Ø32 mm och Ø315 mm. Oftast man kan nå en brandklass av EI120.

I väggar behöver man manschetter i båda sidor av vägg, i golvet räcker det till med en manschett. Godkännt för de mesta plastmaterialen. Användas oftast för platsavloppsrör.

En brandmanschett är ett enkelt och traditionellt sätt att lösa brandgenomföring för plaströr. Man måste ändå kolla alltid att slutresultat blir också brand- och lufttät. Därför måste alltid roten av rör kittas med brandakryl. Våra manschetter är ganska låga, men om du har brist om utrymme övanför undertaket, kolla också produkten Sewatek D105/140.

Ladda ner