Brandtätningsmassa (1K)

En akrylmassa, som sväller i eldsvådan. Passar till en genomföring för små kablar, men också utmärkt för fogning av brandtätningstegel eller eftertätning av Sewatek-genomföringar.
Tubstorlek 330 ml.En akrylmassa, som sväller i eldsvådan. Passar till en genomföring för små kablar, men också utmärkt för fogning av brandtätningstegel eller eftertätning av Sewatek-genomföringar.
Tubstorlek 330 ml.

Genomföring för avloppsrör av plast

Sewatek genomföringar i D-serien är i huvudsak färdiga brandgenomföringar för existerande konstruktioner, och därför kallas de ofta renoverings- eller eftermonterade genomföringar. Produkten är lämplig för både betong- och massivträkonstruktion.

För större avloppsrör av plast använder man Sewatek D105- och D140-genomföringar. Oftast monteras genomföringen före installationen av avloppsröret, men kan monteras också vid gjutning, om man har avloppsrör inne i genomföringen. D-seriens avloppsgenomföring lämpar sig för 75 och 110mm Polypropenrör (och också för gjutjärnsrör). Om du har redan avloppsrör på plats, välj istället en brandmanschett. Produkten har testat också för sk. decibel-rör (Uponor Decibel, Geberit Silent Pro, Geberit Silent-dB20, Poloplast Polo-Kal, Wavin SiTech+, Wavin Asto).

Godkännande

Produkten har brandklass i betongkonstruktion EI120,
och i massivträkonstruktion EI60. Mer detaljerad information om brandklasserna hittar man från våra detaljritningar.
Med produkten fås även en bra ljud- och lufttäthet.

Efterjobb

Efter montering räcker kittning av avloppsrörs rot med akrylmassa, och därför
kan till exempel en VVSE-installatör ta hand om hela genomföringsmonteringen
från början till slut.

En användarvänlig
brandtätningsmassa som passar perfekt till genomföring av småkablar, men kan
likväl användas vid fogning av brandskyddssten eller i samband med eftertätning
av Sewatek- genomföringar.

Möjlig
att tillämpa på följande konstruktioner:

massiva
väggar, (t.ex. betong) tjocklek av vägg minst 100 mm

lättväggar
(skivväggar), tjocklek av vägg minst 100 mm

massiva
golv (t.ex. betong), tjocklek av golv minst 150 mm

Öppningens
storlek max 100 x 100 mm eller Ø113 mm.

Tubstorlek
330 ml.

Typisk
brandklass EI 90.

Ladda ner