Brandmanschett (Sewatek)

Brandstrypare för rör Ø16-125 mm.Brandstrypare för rör Ø16-125 mm.

Kraftigt svällande produkt stryper platsrör snabbt vid värme
Kan monteras också in i konstuktion.

Produktstorlekar

C 16-32 för rör Ø16-32 mm
C 25-50
C 50-80
C 80-110
C 110 - 125 (också omkring muff av avloppsrör Ø110)

ETA-bedömning ETA-20/0260

Brandklass EI 60 - EI 120

Färg: ljusgrå