D-serien för vägg och bjälklag

D-seriens brandgenomföringar består av Sewatek-genomföringsrör och aluminiummanschetter med svällande brandband. För montering levereras flänsar för att fästa genomföringen i konstruktionen.

  • Smidigt och enkelt att installera i träkonstruktioner
  • Testat för konstruktioner av massivt trä (CLT, LVL) och för olika typ av rör och kablar
  • Tre produktstorlekar + genomföringar för avloppsrör

D-serien i massivträ

D-serien är en produktserie för konstruktioner av massivt trä. I serien hittar man lösningar för olika typ av rör och kablar upptill Ø110 mm.

Det finns tre produktstorlekar och i tillägg till detta D-seriens genomföringar för avloppsrör. Produktstorleken väljs enligt yttre diameter av rör eller kabel. Produkterna består av aluminiumsmanschetter fyllda med material som sväller av hetta samt ett Sewatek-genomföringsrör som är mellan manschetterna och som väljs enligt strömningsrörets yttre diameter. Efter monteringen räcker kittning av strömningsröret/kabelroten med akrylmassa, och därför kan till exempel en VVSE-installatör ta hand om hela genomföringsmonteringen från början till slut. I huvudsak levererar vi genomföringarna enligt önskat mått, men genomföringsröret mellan manschetterna kan kortas av även på bygget.

Tekniska data

Genomföringar av Sewatek D-serien har testats i 80 mm tjocka KL-träkonstuktioner bäde i bjälklag och i vägg och produkterna har nått brandklass EI 60. Konstruktionen kan vara tjockare och ytbelagt med gipsskivor.

Produktstorlekar

 

 

 

‍För avloppsrör finns det också produkter D80, D105 ja D140, kolla Avloppsrör.

‍Av produktnamnet framgår hur stort hålet ska vara. Till exempel D42 behöver ett 42 mm hål.  

Teknisk information

ETA-bedömning
ETA-15/0411
Konstruktion
KL-trä eller fanerträ, tjocklek minst 80 mm
Genomgående rör/kablar
Metalrör, kompositrör, plaströr och kablar
Brandteknisk klass (brandmotstånd)
Varierar enligt genomgående rör/kabel och rörisoleringar, mest EI 30 - 60
Luftljudsisolering
Påverkning < -2 dB
Luftäthet
Läckage n₅₀ = 0,0 l/min
Produktstorlekar
D42; D62 och D92. Hålet Ø42; 62 eller 92 mm
BVB-klass
Accepteras
Andra klassificering

Fråga för mer information