D-serien i betong

Genomföringar av Sewatek D-serien fungerar som brandgenomföring för rör och kablar. Det finns olika produktstorlekar i D-serien och storleken bestäms enligt rör och kablar. Montering sker lätt i ett diamantborrat hål. Lätt att brandtäta slutligen med vanlig akrylmassa.Genomföringar av Sewatek D-serien fungerar som brandgenomföring för rör och kablar. Det finns olika produktstorlekar i D-serien och storleken bestäms enligt rör och kablar. Montering sker lätt i ett diamantborrat hål. Lätt att brandtäta slutligen med vanlig akrylmassa.

Sewatek-brandgenomföringar i D-serien är i huvudsak färdiga genomföringar för existerande konstruktioner, och därför kallas de ofta sanerings- eller eftermonterade genomföringar. Brandklasser varierar mellan EI30-120 beroende av genomgående rör och kablar. Produkten passar till metall-, plast-, och kompositrör samt kablar och kabelbuntar.

Tekniska data

Produktstorleken väljs enligt yttre diameter av rör eller kabel. Produkterna består av aluminiumsmanschetter fyllda med material som sväller av hetta samt ett Sewatek-genomföringsrör som ska vara mellan manschetterna och som väljs enligt strömningsrörets yttre diameter. Efter montering räcker kittning av strömningsröret/kabelroten med akrylmassa, och därför kan till exempel en VVSE-installatör ta hand om hela genomföringsmonteringen från början till slut.I huvudsak levererar vi genomföringarna enligt mått, men genomföringsröret mellan manschetterna kan kortas av även på bygget.

‍Av produktnamnet framgår hur stort hålet ska vara. Till exempel D42 behöver ett 42 mm hål. 

D42

D42 ryms i ett 42 mm hål och är vår minsta saneringsgenomföring. Det största röret som kan genomföras får ha en yttre diameter på ca 23 mm. Produkten levereras med monteringsflänsar som säkrar att genomföringen hålls på plats och ser vårdad ut. I likhet med våra övriga produkter räcker det med akrylkittning efter monteringen.

D62

Saneringsgenomföringen D62 är D42:s storebror. Genomföringskapaciteten passar rör eller kabelknippen med diameter upp till ca 43 mm. Med produkten levererar vi monteringsflänsar som gör att genomföringen hålls på plats och ger en vårdad finish. Efter monteringen behöver D62 – i likhet med våra övriga produkter – inget annat än akrylkittning.

D92

Saneringsgenomföringen D92 är den största av våra tre bröder. Den monteras i ett 92 mm hål och den möjliggör genomföring av rör med yttre diameter på upp till 64 mm. Produkten levereras med monteringsflänsar som får genomföringen att hållas på plats och se vårdad ut. Akrylkittning är det enda som dessa produkter behöver efter montering.

D105 och D140

De största av seriens genomföringar skiljer sig från de andra på det sättet att de ska sättas ihop på platsen, men det är inte alls svårt. D105 behöver ett 105 mm hål och möjliggör bl.a. genomföring av ett 75 mm avloppsrör. D140 behöver ett 140
mm hål och möjliggör bl.a. genomföring av ett 110 mm avloppsrör.

D105 / D140

Ladda ner