D-serien i massivträ

Genomföringar av Sewatek D-serien består av olika produktstorlekar som väljs enligt rör och kablar, och dess storlek. Monteringen är enkel eftersom det behövs bara ett färdigt hål för monteringen. Lätt att brandtäta slutligen med vanlig akrylmassa.Genomföringar av Sewatek D-serien består av olika produktstorlekar som väljs enligt rör och kablar, och dess storlek. Monteringen är enkel eftersom det behövs bara ett färdigt hål för monteringen. Lätt att brandtäta slutligen med vanlig akrylmassa.

Monteringen kan ske t.ex. redan på en träelementfabrik och på byggplatsen gör man endast eftertätning i samband med VVS-arbetet.

Tekniska data

Genomföringar av Sewatek D-serien har testats i 80 mm tjocka KL-träkonstuktioner bäde i bjälklag och i vägg och produkterna har nått brandklass EI 60. Konstuktionen kan vara tjockare och ytbelagt med gipsskivor.

Produktstorleken väljs enligt yttre diameter av rör eller kabel. Produkterna består av aluminiumsmanschetter fyllda med material som sväller av hetta samt ett Sewatek-genomföringsrör som är mellan manschetterna och som väljs enligt strömningsrörets yttre diameter. Efter monteringen räcker kittning av strömningsröret/kabelroten med akrylmassa, och därför kan till exempel en VVSE-installatör ta hand om hela genomföringsmonteringen från början till slut. I huvudsak levererar vi genomföringarna enligt önskat mått, men genomföringsröret mellan manschetterna kan kortas av även på bygget.

‍Av produktnamnet framgår hur stort hålet ska vara. Till exempel D42 behöver ett 42 mm hål. 

ETA-bedömning: ETA-15/0411
BVB-klass: accepteras
M1-emissionsklassificering

D42

D42 ryms i ett 42 mm hål och är vår minsta saneringsgenomföring. Det största röret som kan genomföras får ha en yttre diameter på ca 23 mm. Produkten levereras med monteringsflänsar som säkrar att genomföringen hålls på plats och ser vårdad ut. I likhet med våra övriga produkter räcker det med akrylkittning efter monteringen.

D62

Saneringsgenomföringen D62 är D42:s storebror. Genomföringskapaciteten passar rör eller kabelknippen med diameter upp till ca 43 mm. Med produkten levererar vi monteringsflänsar som gör att genomföringen hålls på plats och ger en vårdad finish. Efter monteringen behöver D62 – i likhet med våra övriga produkter – inget annat än akrylkittning.

D92

Saneringsgenomföringen D92 är den största av våra tre bröder. Den monteras i ett 92 mm hål och den möjliggör genomföring av rör med yttre diameter på upp till 64 mm. Produkten levereras med monteringsflänsar som får genomföringen att hållas på plats och se vårdad ut. Akrylkittning är det enda som dessa produkter behöver efter montering.

D105 och D140

D105 behöver ett 105 mm hål och möjliggör bl.a. genomföring av ett 75 mm avloppsrör. D140 behöver ett 140 mm hål och möjliggör bl.a. genomföring av ett 110 mm avloppsrör.

Ladda ner