Håldäcksbjälklag

Sewatek H-serien för håldäcksbjälklag är ett enkelt sätt att sköta brandtätning av värmerör. Brandgenomföringen monteras i hålplattornas kantremsa före fogning av plattfältet.Sewatek H-serien för håldäcksbjälklag är ett enkelt sätt att sköta brandtätning av värmerör. Brandgenomföringen monteras i hålplattornas kantremsa före fogning av plattfältet.

Genomföringen för mellanbotten av hålplattor monteras i plattornas kantremsa före gjutning. Genomföringsserien är dimensionerad så att dess stöd passar i kantremsans område och standardiserar c/c-måttet av rör och avståndet från yttervägg.

Genomföringarna levereras i paket med Sewatek-genomföringsrör som är skurna i önskad längd och har pluggar i varje ända. I paketen finns även övre stöd och nedre stöd som ska hålla genomföringarna på plats. 

Nedre stöd, mellanstöd och övre stöd

Vi rekommenderar att man monterar det nedre stödet med aluminiumsspikar om kantremsans bredd och andra egenskaper tillåter detta. 

I avsnittet Dokument att ladda ner finns en monteringsanvisning samt detaljbilder och en markeringsanvisning till hjälp för planeringen. 

Se monteringsvideo

 

 

Tillämpningar

 • Mellanstöd t.ex. vid
  användning av skalplattor
  I stället för eller förutom ett övre stöd kan vi leverera ett mellanstöd som i
  stället för den blåa gummipluggen i ändan av röret tätnar i själva genomföringsröret.
  Ett sådant behov kan uppstå till exempel vid användning av skalplattor eller
  ifall en genomföring behöver stöd redan lite längre nere.
 • Ett Sewatek-genomföringsrör
  utan monteringsstöd
  Vi levererar även Sewatek-genomföringsrör färdigt skurna i önskad längd och med
  eller utan pluggar. Då kan man montera ett genomföringsrör på plats som man
  vill. Genomföringsrören kan till exempel monteras samtidigt med strömningsröret
  – då blir det i alla fal lätt att inrikta rören. Genomföringar för
  strömningsrör med över 43 mm diameter levereras alltid utan några
  monteringsstöd.

Egenskaper:

Konstruktion

 • Betong, minst 850 kg/m³; tjocklek minst 240 mm

Genomgående rör

 • Metallrör och kompositrör, c/c-mått 70 mm, rördimension max 43 mm

Brandteknisk klass (brandmotstånd)

 • Varierar enligt genomgående rör och rörisoleringar, mest EI 30 - 120.

Luftljudsisolering

 • Påverkning < -1 dB

Luftäthet

 • Läckage n₅₀ = 0,0 l/min 

ETA-bedömning ETA-12/0045
BVB-klass: accepteras
M1-emissionsklassificering