Platsgjutet bjälklag

Sewatek H-serien för platsgjutningsvalv monteras på gjutformen. En färdig brandgenomföring är ett säkert och enkelt sätt att ta hand om brandtäthet av värmerörsgenomföringar.Sewatek H-serien för platsgjutningsvalv monteras på gjutformen. En färdig brandgenomföring är ett säkert och enkelt sätt att ta hand om brandtäthet av värmerörsgenomföringar.

Sewatek-brandgenomföringen för platsgjutningsvalv monteras på gjutformen. Under genomföringsstycket finns ett ca 40 mm utrymme där armeringen och de övriga konstruktionsdelarna ryms igenom. Man har även fäst speciell uppmärksamhet vid genomföringens vridstyvhet. Vid monteringen kan man böja upp genomföringens bakre vinge för att genomföringen inte ska luta bort från väggen.

Genomföringarna är avsedda för värmeledningspar. De levereras som monteringsfärdiga paket (Sewatek-genomföringsrören har en plugg i varje ända). I platsgjutningsstödets stomme ryms strömningsrören till ca 43 mm (DN32). Större Sewatek-genomföringsrör levereras utan platsgjutningsstöd.

Vi rekommenderar att man monterar genomföringarna med aluminiumsspikar som vi säljer. Aluminiumsspikarna har tre fördelar: De lämnar ingen rostfärg i gjutningen, de kan brytas med en liten spade och de river inte i formfaner som en skruv.

Egenskaper:

Konstruktion

  • Betong, minst 850 kg/m³; tjocklek, minst 240 mm

Genomgående rör

  • Metallrör och kompositrör, c/c-mått 70 mm, rördimension max 43 mm

Brandteknisk klass (brandmotstånd)

  • Varierar enligt genomgående rör och rörisoleringar, mest EI 30 - 120.

Luftljudsisolering

  • Påverkning < -1 dB

Luftäthet

  • Läckage n₅₀ = 0,0 l/min 

ETA-bedömning: ETA-12/0045
BVB-klass: accepteras
M1-emissionsklassificering