Plattbärlag

Genomföringen av Sewatek H-serien för plattbärlag monteras på plattbärlag innan kompletterande armering och pågjutning. En färdig brandgenomföring är ett säkert och enkelt sätt att ta hand om brandtäthet av värmerörsgenomföringar.Genomföringen av Sewatek H-serien för plattbärlag monteras på plattbärlag innan kompletterande armering och pågjutning. En färdig brandgenomföring är ett säkert och enkelt sätt att ta hand om brandtäthet av värmerörsgenomföringar.

Sewatek-brandgenomföringen för plattbärlag monteras på plattbärlag innan pågjutningen. Arbetet går ännu smidigare om man fäster genomföringen innan kompletterande armering.

Genomföringarna är avsedda för värmeledningspar. De levereras som monteringsfärdiga paket alltså Sewatek-genomföringsrör är fixade i monteringstödet. Produkter tilverkas enligt konstruktionens tjocklek. Den gummipluggan i övre ända ger lite marginal för längden.

Produkten kan monteras i kantremsa av plattbärlaget eller i självä elementet. Det går mycket enklare om man har lämnat t. ex. Siporex-urspraningarna för värmeledningar.

På svenska marknaden har vi 60 mm c/c-mått mellan rör i stödet, på finska marknaden 70 mm.

Egenskaper:

Konstruktion

  • Betong, minst 850 kg/m³; tjocklek (tillsammans) minst 240 mm

Genomgående rör

  • Metallrör och kompositrör, c/c-mått 60 eller 70 mm, rördimension max 23 mm

Brandteknisk klass (brandmotstånd)

  • Varierar enligt genomgående rör och rörisoleringar, mest EI 30 - 120.

Luftljudsisolering

  • Påverkning < -1 dB

Luftäthet

  • Läckage n₅₀ = 0,0 l/min 

ETA-bedömning: ETA-12/0045
BVB-klass: accepteras
M1-emissionsklassificering