Modulgenomföring för golv

En valvgenomföring att användas tex. vid platsgjuten valv. Modulerna kan kopplas ihop för att få olika c/c mått. Modulen möjliggör strömningsrör upptill tom. 90mm storlek.En valvgenomföring att användas tex. vid platsgjuten valv. Modulerna kan kopplas ihop för att få olika c/c mått. Modulen möjliggör strömningsrör upptill tom. 90mm storlek.

Valvgenomföringen kan installeras på gjutformen. Under genomföringsmodulen finns ca. 55 mm utrymme för armering och eventuellt annat byggmaterial.

Genomföringsmodulen kan användas för t. ex. värmeledningsstigare eller vattenrör. Modulerna kan kopplas ihop. Modulgenomföringsstommarna har följande önskat mått mellan rör från mitten till mitten, 105, 120, 130,
140, 150, 160, 170, 180 mm. Modulerna kan levereras färdigt ihopmonterade eller separat. Genomföringarna tillverkas enligt rördiameter och tjocklek av konstruktion. Gummipluggar i ändorna av Sewatek-genomföringsrör ger lite marginal för längden.

Användas oftast i schakt eller med stora värmerör.

Vi rekommenderar vid fastsättning av våra genomföringar att använda aluminiumspikar som fås via oss. Aluminiumspikarna har tre fördelar. De avlöser inte rostfläckar i gjutningen, man får dem lätt av vid behov samt de river inte sönder gjutformen som skruven.

Egenskaper:

Konstruktion

  • Betong, minst 850 kg/m³; tjocklek, minst 240 mm

Genomgående rör

  • Metallrör och kompositrör, c/c-mått 70-180 mm, rördimension max 89 mm

Brandteknisk klass (brandmotstånd)

  • Varierar enligt genomgående rör och rörisoleringar, mest EI 30 - 120.

Luftljudsisolering

  • Påverkning < -1 dB

Luftäthet

  • Läckage n₅₀ = 0,0 l/min 

ETA-bedömning: ETA-12/0045
BVB-klass: accepteras
M1-emissionsklassificering