Roxtec R

En mångsidig genomföring för flera kablar och rör tex. i ett skyddsrum eller tekniskt rum. Brandklassificerad.En mångsidig genomföring för flera kablar och rör tex. i ett skyddsrum eller tekniskt rum. Brandklassificerad.

Sewatek kompletterar sitt produktsortiment med Roxtec-genomföringar som är som bästa i krävande omständigheter. Roxtec-genomföringar är vatten-, gas- och dammtäta och brandklassade (i stenkonstruktioner).

För genomföringar för skyddsrum gäller speciella nationala krav. I Finland är produkterna certifierade för det vanligaste skyddsrummet i klassen S1 (äldre och lättare krav uppfylls givetvis samtidigt), men med ett utlåtande från teknologiska forskningscentralen VTT gällande ändamålet kan även S2 beviljas vid behov.

Anvisningar för val av produkter

Produkten är avsedd för flera rör eller kablar. R-genomföring
består av en ram och de Roxtec-tätningsmoduler (RM) som ska monteras i ramen.  Vid
skydd i klassen S1 räcker ensidig montering, dvs. genomföringen monteras på
trycksidan, dvs. konstruktionens utsida.

Ladda ner