Roxtec R UG

En mångsidig genomföring för flera kablar och rör under jorden.En mångsidig genomföring för flera kablar och rör under jorden.

Sewatek kompletterar sitt produktsortiment med Roxtec-genomföringar som är som bästa i krävande omständigheter. Roxtec-genomföringar är vatten-, gas- och dammtäta och beroende på produkten också brandklassificerade.

Roxtec UG -produkter använder man mest under jorden när det finns risk för vattenläckor bredvid genomgående rör eller kablar. R UG är en genomföring med flexibel konfiguration för flera kablar och rör som går in i byggnader via grunden. Produkten gör det möjligt att blanda små och stora kablar och rör i samma hål med utmärkt utrymmeseffektivitet.

Genomföringen skyddar mot översvämningar, gas, fukt och gnagare. Genomföringen kan installeras även i våta miljöer och miljöer med rinnande vatten. Den klarar extrema böjningsvinklar för kabeln.

Anvisningar för val av produkter

Produkten är avsedd för flera rör eller kablar under jorden. R UG -genomföring
består av en ram och de Roxtec-tätningsmoduler (RM U) som ska monteras i ramen. Moduler anpassas enkelt till kablar och rör med olika dimensioner. Med kärnan skapas en reservmodul som ger möjlighet till framtida kapacitet.

Om du behöver en brandgenomföring, välj istället Roxtec R. Med R UG når du gas- och vattentäthet av 0,3 bar och en IP-klass av IP68.

Ladda ner