Roxtec RS

En mångsidig genomföring för enskilda kablar och rör tex. i ett skyddsrum eller tekniskt rum. Brandklassificerad.En mångsidig genomföring för enskilda kablar och rör tex. i ett skyddsrum eller tekniskt rum. Brandklassificerad.

Sewatek kompletterar sitt produktsortiment med Roxtec-genomföringar som är som bästa i krävande omständigheter. Roxtec-genomföringar är vatten-, gas- och dammtäta och brandklassade (i stenkonstruktioner).

För genomföringar för skyddsrum gäller speciella nationala krav. I Finland är produkterna certifierade för det vanligaste skyddsrummet i klassen S1 (äldre och lättare krav uppfylls givetvis samtidigt), men med ett utlåtande från teknologiska forskningscentralen VTT gällande ändamålet kan även S2 beviljas vid behov.  
Produkten är avsedd för en kabel eller ett rör. En RS-genomföring innehåller en ram och en tätningsdel. Den består av
två halvor, och därför är det lätt att montera den även runt ett existerande
rör eller en existerande kabel. Vid skydd i klassen S1 räcker ensidig montering varvid genomföringen
monteras på trycksidan, dvs. konstruktionens utsida.

Ladda ner