S-serien för kablar

Med den här el-genomföringen kan man t.ex. hämta kablar från trappuppgång til lägenhet. Väldigt lätt att fästa i formen t. ex. på prefab-fabriken.Med den här el-genomföringen kan man t.ex. hämta kablar från trappuppgång til lägenhet. Väldigt lätt att fästa i formen t. ex. på prefab-fabriken.

Med en kabelgenomföring i S-serien (kallas även elgenomföring) kan man till exempel genomföra kablar från trappuppgångar i bostadshus till lägenheter. Produkten är dimensionerad så att det alltid finns en plats för en lite större matarledning och ett valfritt antal mindre kablar. Man behöver inte använda alla kabelplatser, och därför fungerar produkten även som ursparing för senare behov. Produkten gjuts ofta in i ett mellanväggselement på elementfabriken, men den kan lika väl användas i en konstruktion som ska gjutas på platsen samt både i väggar och mellanbottnar.

Den maximala yttre diametern för en matarledning som ska monteras i det större genomföringsröret är 17,5 mm i väggkonstruktioner. I genomföringsrör för mindre kablar (0-8 st. beroende på val av stomme) kan man genomföra en kabel med en yttre diameter på maximalt 11 mm. Då uppnår man brandklassen EI 120 i en väggkonstruktion av stenmaterial.

Stora enskilda kablar eller större kabelknippen måste genomföras med en annan produkt. För stora kablar och kabelknippen rekommenderar vi genomföringar i Sewatek D-serien. När det gäller kabelhyllor är en bra lösning till exempel Zapp-Zimmermanns brandavskiljande tegel