S-serien för rör

Med den här genomföringen kan man t.ex. hämta värme- och vattenledningar från trappuppgång till lägenhet. Väldigt lätt att fästa i formen t. ex. på prefab-fabriken.Med den här genomföringen kan man t.ex. hämta värme- och vattenledningar från trappuppgång till lägenhet. Väldigt lätt att fästa i formen t. ex. på prefab-fabriken.

När en genomföring monteras redan i väggens gjutningsskede sparar man senare mycket tid och kostnader på bygget. 

Sewatek-rörgenomföringar för väggar är flexibla och gör det möjligt att bygga olika genomföringsserier beroende på strömningsrören. För det mesta bör man dock fatta beslut vid beställning, och därför är det då som vi behöver noggranna uppgifter om rör och konstruktion.

  • Genomföringens längd (konstruktionens tjocklek) 100-1000 mm
  • Röret som ska genomföras 8 - 90 mm
  • Eventuella röravstånd från mitten till mitten 70, 100, 120 eller 160 mm (evt. begränsningar pga. rörstorlek)
  • Monteras på elementfabriken eller bygget 
  • Brandklasser beroende på strömningsröret EI 30 - EI 120
  • Till slut räcker det att man sätter fast brandavskiljningsdekalen och tätar strömningsrörets rot med vanlig akrylmassa.

 Information och anvisningar om väggenomföringar finns i avsnittet Dokument att ladda ner.

Planering och mängdberäkning

Detaljbilden och markeringsanvisningarna finns i våra Nedladdningsbara filer. För att veta vilka genomföringar som behövs behöver vi veta konstruktionstjockleken, vilka rör som ska genomföras (material och storlek) samt de rörs mått från mitten till mitten som ska monteras i rörgruppen. När uppgifterna redan finns i hål- och elementritningar är det lättast att beräkna mängden med dessa dokument. Värme- och vattenledningsritningar är ofta mindre användbara därför att det med dem är betydligt svårare att bedöma värme- och vattenledningars inbördes placering samt bl.a. c/c-mått mellan olika rör.