Sewatek-genomföringsrör

Sewatek-genomföringsrör väljs och tillverkas enligt rördimension och tjocklek av konstruktion. Produkten levereras enligt mått, men kan avkortas också på plats.

  • för metal- och kompositrör i betongkonstruktioner
  • för borrat hål eller för större öppningar innan gjutning
  • Väldigt utrymmes- och kostnadseffektiv lösning i renoveringar

Sewatek-genomföringsrör

Sewatek-genomföringsrör är en grund för många andra Sewatek-produkter. I tillägg till detta är den också själv en kostnadseffektiv lösning för brandgenomföring speciellt för metall- och alupexrör i schakter. Man kan montera genomföringsröret tillsammans med rör eller som klyvd också efter rörmonteringar. Man kan gjuta omkring genomföringsrör med de mesta gipsmassor och betong (täthet minst 850 kg/m3).

Användning

– i renoveringar både för borrat hål med rätt dimension samt vid gjutning
– i nybyggandet när man inte kan eller vill använda S- eller H-serien
– i olika badrumsmoduler och VVS-kassetter och schaktelement

 

Rördimensioner och de lämpliga Genomföringsrören

Installationsvideor för Genomsföringrör

Teknisk information

Produktdimensioner
Ø32, Ø40, Ø50, Ø60, Ø75, Ø90 och Ø125 mm
ETA-bedömning
CE-märkt enligt ETA-bedömningen 12/0045 (18.3.2020)
Konstruktion
Vägg: Betong, lättbetong eller tegel (densitet min. 450 kg/m³, tjocklek min. 100 mm)Bjälklag: betong (densitet min. 850 kg/m³, tjocklek min. 150/200 mm)
Genomgående rör
Metall- och kompositrör Ø10-89 mm, se detaljritningar
Brandteknisk klass (brandmotstånd)
Varierar beroende på genomgående rör och rörisoleringar, max. EI120
Luftljudsisolering Rw
Påverkning < -1 dB
Lufttäthet
Läckage n₅₀ = 0,0 l/min
Andra klassifikationer
BVB, SundaHus, kompatibel med Svanen

Fråga för mer information