SWT-105 brandakryl

En lindrigt svällande massa för brandtätning av metallrör och kablar. Produkten är brandklassificerade i betongvägg och -bjälklag och i lätta väggkonstruktioner med stommar.En lindrigt svällande massa för brandtätning av metallrör och kablar. Produkten är brandklassificerade i betongvägg och -bjälklag och i lätta väggkonstruktioner med stommar.
  • ETA-bedömning 20/0260
  • Förpackningsstorlek 330 ml
  • Färg: grå
  • Brandbeteende: C-s1, d0
  • Brandklass i genomföringar EI 60 - EI 120 se detaljritningar