Sewatek – genomförings-teknikens pionjär

Familjeägt företag

Sewatek Oy är ett växande finländskt familjeägt företag som sedan 1989 har tillverkat olika produkter för VVSE-system. För närvarande fungerar Sewatek i Askola i södra Finland där företaget sysselsätter ca 15 anställda. Sewatek levererar årligen olika brandgenomföringar till byggande av tusentals bostäder i Finland och Sverige. Sewatek samarbetar flitigt med olika aktörer inom byggbranschen och tillverkar produkter som ger kostnadseffektivitet och kvalitativ förbättring av genomföringar under olika skeden av byggande. I Sverige har Sewatek ett försäljninsgbolag med namnet Ketawes AB.

Expert med fokusering

Vi började i S:t Michel. Då var företagets sortiment ganska omfattande, vi hade bl.a. skorstenselement. År 2003 flyttade vi till Mäntsälä och började koncentrera oss endast på tillverkning av brandavskiljande genomföringar. I och med det blev företaget betydligt mindre, men specialiseringen började så småningom förbättra verksamhetens lönsamhet. Det har givetvis haft betydelse att genomföringstekniken har utvecklats och att myndigheterna har fäst uppmärksamhet vid denna tidigare ofta försummade komponents säkerhetsegenskaper. 

Sortimentet av genomföringsprodukter har sedermera utvidgats och några av de äldsta produkterna har genomgått väsentliga förändringar. Från den första tiden härstammar emellertid fortfarande Sewatek-genomföringsröret, den centrala komponenten i alla Sewatek-brandgenomföringar. Lång erfarenhet har gjort oss till experter inom passivt brandskydd.

Sortiment av produkter

Numera består vårt sortiment av produkter som vi själva tillverkar samt förmedlingsprodukter som kompletterar vårt urval av genomföringar och brandtätningsprodukter. Därför kan vi tillfredsställa de flesta behov av brandavskiljande genomföringar för byggnader, och sortimentet växer och utvecklas hela tiden. Alla våra produkter är noggrant undersökta och godkända.

Sewatek är ett flexibelt service- och tillverkningsföretag

Vår specialisering på säkerhetstekniska genomföringar samt vår egen tillverkning gör det möjligt att öka vårt specialkunnande samt att leverera varorna flexibelt och just när kunderna behöver dem på bygget. De flesta av våra produkter skräddarsys enligt de dimensioner som framgår av beställningen, och ändå är våra leveranstider mycket korta. Vi säljer fortfarande i huvudsak direkt fastän fler och fler återförsäljare har visat intresse för våra produkter.

Vad används Sewatek-produkter till?

Har du hört talas om brandavskiljning? Läs här vad Sewatek-produkter används till.