Brandmanschett

En produkt för plaströr (t.ex. avloppsrör). Kan monteras även i efterhand. Storlekar Ø32 mm, Ø40 mm, Ø50-110 mm, Ø125-160 mm. I bjälklag räcker det till bara med en manschett.En produkt för plaströr (t.ex. avloppsrör). Kan monteras även i efterhand. Storlekar Ø32 mm, Ø40 mm, Ø50-110 mm, Ø125-160 mm. I bjälklag räcker det till bara med en manschett.

Sewatek kompletterar sitt produktsortiment med svenska Roxtec-genomföringar som är som bästa i krävande omständigheter. Roxtec-genomföringar är vatten-, gas- och dammtäta och beroende på produkten också brandklassificerade.

Roxtec UG -produkter använder man mest under jorden när det finns risk för vattenläckor bredvid genomgående rör eller kablar.

Brandmanchett eller "brandstrypare" är en produkt som kan monteras även i efterhand omkring rör. Sewatek har manschetter från olika leverantörer och man kan hitta en lösning för rördimensioner mellan Ø32 mm och Ø315 mm. Oftast man kan nå en brandklass av EI120.

I väggar behöver man manschetter i båda sidor av vägg, i golvet räcker det till med en manschett. Godkännt för de mesta plastmaterialen. Användas oftast för platsavloppsrör.

En brandmanschett är ett enkelt och traditionellt sätt att lösa brandgenomföring för plaströr. Man måste ändå kolla alltid att slutresultat blir också brand- och lufttät. Därför måste alltid roten av rör kittas med brandakryl. Våra manschetter är ganska låga, men om du har brist om utrymme övanför undertaket, kolla också produkten Sewatek D105/140.

Ladda ner