Brandskyddssten

Brandtätningsprodukt för större hålfyllningar. Storlek av sten 200x144x60 mm. Stenen är lätt att sätta ihop och bearbeta med kniv.Brandtätningsprodukt för större hålfyllningar. Storlek av sten 200x144x60 mm. Stenen är lätt att sätta ihop och bearbeta med kniv.

Sewatek kompletterar sitt produktsortiment med svenska Roxtec-genomföringar som är som bästa i krävande omständigheter. Roxtec-genomföringar är vatten-, gas- och dammtäta och beroende på produkten också brandklassificerade.

Roxtec UG -produkter använder man mest under jorden när det finns risk för vattenläckor bredvid genomgående rör eller kablar.

Snabb och enkel brandtätningsprodukt för större hålfyllningar. Storlek av sten 200x144x60 mm. Stenen är lätt att sätta ihop och bearbeta med kniv. Tillåter både rörgenomföringar (plaströr och metalrör)  och kabelgenomföringar och det är också enkelt att tillägga kablar och rör efteråt. Passar ihop med Brandtätningsmassa och Brandtätningsskum.

Möjliga konstruktioner

  • massiva väggar, (t. ex. betong) tjocklek av vägg minst 100 mm
  • lättväggar (skivväggar), tjocklek av vägg minst 100 mm
  • massiva golv (t. ex. betong), tjocklek av golv minst 150 mm

Öppningens storlek i väggar max 1000 x 600 mm. Brandklass varierar enligt genomgäende VVSE-teknik, men oftast nås EI 60-90.

För metallrör, mindre plaströr, plaströrbuntar, kablar och kabelbuntar.

Ladda ner