Eld & Vatten till återförsäljare av Sewatek-produkter

28
.
2
.
2018

EOV Sverige AB har börjat som återförsäljare till Sewatek-produkter. EOV Sverige AB är en månsidig och sakkunnig expert inom passivt brandskydd och Sewatek-genomföringar och andra brandtätningsprodukter passar bra i dess sortiment.

EOV har kontor i Stenungsund och i Stockholm.

Du hittar kontaktuppgifter: www.eldochvatten.com