I Varberg litar man på Sewatek-genomföringar

10
.
4
.
2019

En av de Sewateks första projekt i Sverige har varit Västra Sörse i Varberg. Varbergs Bostads AB utvecklar staden snabbt.

Den pågående etappen består av 224 hyresrätter ielva nya hus på Västra Sörse.

Plattbärlaget på plats

Tage & Söner AB ansvarar för byggarbete och AssemblinAB för rörarbete.

För värmeledningars stigrör har använts Sewatek H-seriensgenomföring för plattbärlag. I plattbärlag hade man lättbetongreserveringar somvar enkla att borra igenom.

Pågjutning lyckades med en gång. Man slappalltså ursparingar, borrandet genom betong och eftergjutningar.

Montering på gång

Enligt kommentarer från arbetschef och platschef gickallt bra och färdiggenomföringar sparade mycket arbetstid.

Största tidsparningen får man när man monterargenomföringarna före armering.

I den första våningen tog det en stund innan man lärdesig att hur genomföringars läge ska mätas, men snart gick allt problemlöst ochsmidigt.

De genomföringarna för nästa hus har redanbeställts.

Husen väntar på nya nöjda invånare

Snart är de två första byggnader av etappen flyttfärdiga.

Är det här en lösning även för er?

 

Kontakta gärna oss

Sewatek
sewatek@sewatek.se
www.sewatek.se

 

eller vår lokala återförsäljare

EOV Sverige AB
info@eldochvatten.se
www.eldochvatten.se